TinyPDF

TinyPDF

ฟรี
TinyPDF คือแบบง่ายๆ PDF เครื่องพิมพ์ที่อนุญาตให้คุณทำการสร้าง PDF องเอกสารต่างๆ
คะแนนผู้ใช้
3.7  (7 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.1
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 9 รางวัล
TinyPDF คือแบบง่ายๆ PDF เครื่องพิมพ์องโปรแกรมนั้นจะอนุญาตให้คุณสร้าง PDF เอกสารจากโปรแกรมที่สนับสนุน'พิมพ์'ฟังก์ชันนี้ มันมีคุณสมบัติ JPEG การบีบข้อมูลและ Bicubic downsampling อยากจะได้ลดลง PDF งแฟ้ม คุณยังสามารถปรับแต่งภาพการบีบข้อมูลคุณสมบัติของ.
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

We are in CryptoPicture!