TinyPDF

TinyPDF

Miễn phí
TinyPDF là một đơn giản PDF máy in cho phép anh tạo ra PDF tài liệu
Người dùng đánh giá
3.7  (7 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.1
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 9 giải thưởng
TinyPDF là một đơn giản PDF máy in ứng dụng cho phép anh tạo ra PDF tài liệu của chương trình này hỗ trợ những 'in' hàm. Nó tính năng JPEG nén và Bicubic downsampling sản xuất nhỏ PDF các tập tin. Anh cũng có thể chỉnh hình ảnh nén tính.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!